# اویو_گفن

بلکفیلد

زخمه های باد بر تارهای این چگور زمستانی                     و آوازی موهوم                     در شبستانهای  خاطره                                             و این ، نه ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 21 بازدید